10 důvodů PROČ rozvíjet tvořivost

10 důvodů PROČ rozvíjet tvořivost

Pravidla lineárního (přímočarého) úspěchu se již pár let hroutí.

Co tím myslím?

 

Pravidla, podle kterých již několik generací vyrůstá a my jako děti jsme je zažili na vlastní kůži. A teď je většina z nás předává dál našim dětem. Základní škola, gympl, vysoká škola a základ úspěchu je položen – nástup do korporátu na absolventské pozici a postup nahoru.

 

Jenže svět se změnil. Tato pravidla už pár let neplatí. Někteří puberťáci jsou dnes úspěšnější a vydělávají více peněz než jejich tátové. Schválně se zeptejte svých dětí, čím chtějí být. Většina z nich odpoví, že youtuberem.

 

Už si nemůžeme myslet, že vystudováním nějaké školy se z našich dětí „někdo“ stane. Že postupné (lineární) budování kariéry jim zajistí dobré živobytí a spokojený život. Dnešní mládež chce v práci hlavně udělat dojem a mít zásadní vliv na to, čím se zabývají. Chtějí výsledky hned. Na dva kliky myší, teda pardon, na dva kliky v chytrém telefonu. Jenže to se jim málokdy podaří. Některým ano, ale všem ne. Největší brzdou jsme právě my rodiče.

Realitou dnešních rodičů je až moc často nízké sebevědomí. To není jen o schopnosti prosadit se nebo mít ostré lokty. Sebevědomí je o pocitu vlastní hodnoty. Že jsem jako člověk dost hodnotný, tak jak jsem, už tím, co ve mně přirozeně je a – to hlavně – že vím, CO TO JE, tedy KDO JSEM. Mít vědomí o tom, co mne baví, co umím, co chci.

 

Jak říká psycholog Godi Keller „Sebevědomí je jednou z důležitých životních kompetencí. Ztráta sebevědomí zpravidla způsobuje řadu dalších problémů.“

 

Poznávací semináře, ve kterých se dozvíte více o sobě, kdo vlastně jste a co Vás baví nebo na co máte talent, tedy klíčových informacích pro život, praskají již pár let ve švech. Hlad po informacích z našeho vnitřního světa je obrovský. Chceme poznávat náš svět, chceme si sami určovat hranice příjemného a nepříjemného, chceme si sami stanovovat limity výdeje energie pro našeho zaměstnavatele. Učíme se to co nás naši rodiče mnohdy nenaučili.

 

Jenže naše děti se budou potýkat s daleko většími výzvami. Umět spolupracovat s kýmkoliv na světě, dorozumět se v základu minimálně anglicky a hlavně být kreativní. To například znamená – vidět řešení tam, kde většina už láme hůl.

Jak říká G.B. Shaw „Lidé, kteří se ve světě neztratí, jsou lidé, kteří zvednou hlavu a rozhlédnou se po tom, co chtějí. A když to nenajdou, vytvoří to.“

 

Budoucnost je organická, tedy méně předvídatelná a o to zábavnější. Již teď někteří zaměstnavatelé upouští od přesných názvů pozic, které chtějí obsadit, ale hledají prostě členy týmu se souborem kvalit. Kompetence zaměstnanců a jejich zodpovědnosti se tak organicky přelévají z jedné do druhé, podle toho, co je momentálně důležité.

 

Firmy se učí, jak přijímat celého člověka se všemi jeho schopnostmi a kvalitami místo hledání lidí jen podle jejich úzké kvalifikace. Učí se, jak jejich schopností plně využít, protože vědí, že to je oboustranně prospěšné.

 

Nejčastěji hledanou kvalitou, kromě schopnosti pracovat v týmu a schopnosti domluvit se anglicky, je právě kreativita.

A právě díky kreativitě čili tvořivosti jsme schopní se také prezentovat tak, aby to budoucí firmu zaujalo. Kreativní a sebevědomí lidé vědí, že jedinou brzdou v životě a v dosahování cílů jsou si sobě sami.

 

Představte si, že před Vámi týden co týden leží prázdný papír. A Vy na něj máte něco namalovat. Když překonáte strach z té prázdnoty, strach z toho, že se Vám to nepovede nebo že se to někomu nebude líbit, tak Vám před očima vzniká úžasná barevná kombinace, kterou jste vytvořili vlastníma rukama. Hodnocení je brzdou tvořivosti. Soutěžení je přímo opakem tvořivosti. Tvořivost to je spolupráce, ne kdo bude dřív. Učíte se tak hodně o sobě a svém vnitřním světě, o tom, co je příjemné a co už ne, o svých hranicích komfortu. Učíte se překonávat překážky a zvládat nejistotu, učíte se pracovat se strachem.

 

Nebo před Vámi leží hromada věcí, které běžně házíme do odpadků. A za hodinu z těchto zbytečností vyrobíte úžasného robota, dům nebo ve spolupráci s dalšími třeba celé město.

 

Zpráva, kterou si odnáší náš mozek – „jsem schopen vytvořit téměř cokoliv“ je k nezaplacení. Je to pravidelný čas pro trénink tvořivosti. Schopnosti, která nám zvyšuje sebevědomí. Vědomí o tom, čeho jsme vlastně schopní.

Tvořivost se není možné nijak naučit. Lze ji pouze rozvíjet tím, že jí dáme prostor a čas. Nejde zmáčknout nějaký čudlík, aby se tvořivost spustila. Tvořivost je něco jako sval, který když přestanete trénovat, tak ochabne.

 

Takový čas a prostor pro Vás i Vaše děti je v EMĚ. V našich kurzech se zaměřujeme právě na rozvoj tvořivosti i znalosti sebe sama.

Pokud chcete udělat něco pro budoucnost Vašich dětí, rozvíjejte jejich tvořivost pravidelně.

  • Tvořivostí bojujeme proti strachu z budoucnosti, když selžou stávající pravidla, budeme schopní najít nová.
  • Tvořivost podporuje naši jedinečnost, tím, že rozvíjí naši osobnost.
  • Tvořivost zvyšuje sebevědomí – vědomí o sobě samém.
  • Tvořivost nám pomůže lépe najít práci.
  • Tvořivost pomáhá zvyšovat schopnost spolupráce, tím, že akceptujeme i jiná řešení než naše.
  • Tvořiví lidé dokáží inspirovat ostatní a měnit tak společnost k lepšímu.
  • Tvořivost znamená více radosti a lehkosti v životě.
  • Tvořiví lidé se nebojí trochu riskovat, aby dosáhli svého cíle.
  • Tvořiví lidé lépe zvládají svoje vztahy, protože snáze respektují odlišný názor.
  • Tvořivost je součástí spokojeného života a tvořiví lidé pociťují svůj život, jako více hodnotný.