Vzdělávací studio

Jediné vzdělání, které zůstane, je zážitek a zkušenost.

Celý tým EMAProč to děláme
EMA se dívá do budoucnosti
  • a vidí svět, kde naše současné děti mluví a pracují anglicky tak přirozeně jako česky a řeší s přehledem situace, o kterých se nám dnes ani nezdá. Mají totiž ve výbavě základní schopnosti superhrdinů = znalost sebe sama, důvěru v sebe i druhé a schopnost tvořit realitu…
  • a vidí svět, kde rodiče žijí a pracují v souladu se sebou samými, znají smysl své práce a tvoří vztahy založené na důvěře a vzájemném respektu. Umí pracovat se svými emocemi a díky pomalejšímu způsobu života odolávají tlaku moderní doby…
  • a vidí svět firem založených na hodnotách jako je důvěra a respekt, jejichž majitelé si uvědomují, že člověk je hlavně tvor sociální a jeho chování, výkon a úspěch závisí na tom, jaké má vztahy s okolím a jak se u toho cítí. Proto tvoří týmy složené ze spokojených lidí, kteří jsou zárukou lepších výsledků…

EMA si přeje, aby až naše děti vyrostou, byl takový svět samozřejmostí…

 

EMA tvoří zážitky a zkušenosti
  • ve vzdělávacích  programech pro děti v angličtině
  • ve skupinových dílnách pro zvýšení  sebevědomí a radosti v životě i v práci
  • firemních programech na míru, které pomáhají řešit problémy s důvěrou a vztahy s cílem ovlivnit výsledky práce a spokojenost ve firmě
EMA pořádá
  • Výtvarné a řemeslné kurzy
  • Meditační a odpočinková setkání
  • Přímý přenos Brain&Breakfast

Co je pro nás opravdu důležité

h

Zpětná vazba místo hodnocení

“Místo hodnocení a nálepkování na dobré a špatné věci, vlastnosti nebo výtvory tvoříme prostředí důvěry, kde je bezpečné vyslovit svou upřímnou zpětnou vazbu. To vede k pochopení sebe i druhých a zvyšuje sebedůvěru ve vztazích.”

Spolupráce

“V prostředí, které poskytuje dostatek prostoru pro vyjádření sebe sama a podporuje jedinečné schopnosti každého z nás je spolupráce nejvyšší možnou kvalitou vztahu. Vytváříme prostor pro zkušenost, že společná práce má lepší výsledky než boj a porovnávání se.”
w

Lidskost a pokora

“Ani ten nejlepší záměr nemusí mít vždy jen ten nejlepší dopad. A to je také zkušenost. Skrze pokoru a uvědomění si své vlastní odpovědnosti na výsledku vnímáme lidskost jako nejvyšší možnou kvalitu života.”

Jak vidi EMU lektoři:

V EMĚ je prostor plně projevit svůj osobní potenciál. EMA má podporující prostředí, kde jsou všichni individuálně povzbuzováni k rozvoji a lektoři mají stálou podporu. V EMĚ se učíte jaké jsou Vaše vlastní možnosti růstu.Máte možnost se projevit a objevovat svoje vlastní možnosti, jak být lepší učitel.
w
“Komunikace s EMOu je bezvadná, pokud něco potřebuji jako jednotlivec, cítím naprostou svobodu o tom mluvit a nalézt společně řešení. EMA vytváří inkluzivní prostředí. V EMĚ potkáte lidi “otevřené mysli”, komukoliv z týmu můžete cokoliv říct. Není problém vyjádřit svůj názor nahlas. EMA má silnou přátelskou kulturu a komunikace je zde velmi otevřená.”

Kdo jsme

Náš tým

Michael je spolehlivý parťák EMY, zejména pro děti, které mají rády zajímavá témata ze světa a života kolem nás. Mike jim pomáhá tříbit si svoje názory a podporuje je v diskutování o nich. Samozřejmě v angličtině. Jak sám říká, učení angličtiny v EMĚ pro něj představuje úžasnou příležitost, jak se zbavit zastaralých vyučovacích metod a nahradit je mnohem pokročilejší pedagogikou.

Mike má dlouholeté zkušenosti a ví, že každý student se učí jinak a tak tvoří takové podmínky k učení, aby si každý našel tu svoji jedinečnou cestu. Vystudoval politické vědy, anglickou literaturu a pedagogiku a jako certifikovaný TEFL lektor učí angličtinu už 20 let. V minulosti působil i na Karlově univerzitě a Vysoké škole politických a společenských věd v Kutné Hoře.

Michael Smith

lektor kurzů Angličtina pro děti, rodilý mluvčí z USA

Kačka už několik let pracuje s dětmi a puberťáky. Svoji perfektní angličtinu pilovala od dětství v amerických kempech a pak plynule začala sama pracovat jako praktikant na anglických táborech. Postupně se stala vedoucí zodpovědnou za celý program. Později působila jako lektor zážitkových prevenčních programů na základních školách a díky programu Erasmus+ má zkušenosti i s prací s mládeží ze zahraničí.

Prostor pro seberealizaci v EMĚ pro ni znamená svobodu v tématech a otevřenost netradičním způsobům výuky. Vzájemný respekt, který se zde tvoří, otevírá dveře kreativitě a poznávání, které nezůstává jen na povrchu. Společně se svými studenty hledá cesty, jak se naučit angličtinu skrze věci, které je baví a zajímají a stavět tak základy jejich budoucího úspěchu, ať se ocitnou kdekoliv na světě.

Kateřina Čáslavová

lektorka kurzů Angličtina pro děti

Jordanna je zakládající lektorka EMY a tvůrkyně dekorací v interiéru. V EMĚ působí již 5. rokem a její kurzy jsou jedinečné v tom, že propojují přirozenou touhu dětí tvořit a komunikovat, což se děje v její rodné angličtině.

Jordanna věří, že kreativita má zásadní vliv na vývoj dítěte. Podporuje děti ve vyjadřování sebe sama prostřednictvím umění a učí je překonat strach z objevování nového. To jim v budoucnu bude velice užitečné.

Má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi a je certifikovanou TEFL lektorkou. Ve svých hodinách předává to nejlepší ze sebe = umělecké srdce a precizní přípravu lekcí, ve kterých zohledňuje jedinečné schopnosti dětí a každému nabízí indiviuální přístup.

Jordanna Rosenbrock

výtvarnice a lektorka Arts & English, rodilá mluvčí z Austrálie

Jakub je IT specialista s vášní k pohybu. Je mezinárodním trenérem Fighting Monkey – pohybového stylu, který pomáhá porozumět našemu chování, emocím a podporuje myšlení a paměť. Fighting Monkey přetváří trénink na aktivitu, která má pozitivní dopad na každodenní život, tím že podporuje naši schopnost reagovat na změny v našem současném – trochu zrychleném světě. Jakubovi se líbí, že filozofie EMY vychází ze stejných myšlenek a má zde prostor rozvíjet děti pro jejich lepší budoucnost. Vystudoval VŠE v Praze, mluví plynně anglicky a španělsky, organizuje individuální a skupinové workshopy Fighting Monkey po celé České republice a v zahraničí.

Jakub Zeman

FM instruktor, lektor Angličtina v pohybu

Založila EMU a v roli ředitelky inspiruje tým špičkových lektorů k naplňování vize vzdělávacího studia, které pomáhá zlepšovat úroveň vzdělávání v ČR a nabízí kvalitní seberozvojové programy vedené odborníky a profesionály.  

Po studiu Andragogiky a personálního managementu na Univerzitě Palackého si uvědomila, že budoucnost nás všech je plná změn a nikdy nekončícího učení. Začala pracovat s lidmi v českých i mezinárodních firmách a od té doby již 20 let pomáhá nacházet rovnováhu a spokojenost v životě svých klientů, ať už je na cestě životem potká cokoliv.

Smyslem její práce je nacházet způsoby, jak přinášet lepší výsledky s menší vynaloženou energií a tvořit prostředí, kde je radost učit se a pracovat.

Metody, jak procházet efektivně změnou si osvojila v roce 2005 v certifikovaném koučovacím výcviku. Ze zkušeností, které má s prací s klienty poznala, že samotné koučování na změnu někdy nestačí. Její uměleckou duši oslovila arteterapie, která rozvíjí lidský potenciál prostřednictvím výtvarného projevu a akceleruje tak užitek koučování pro klienta.

Díky arteterapii se jí daří vytáhnout na světlo i nevědomé motivy, které většinou stojí za opakujícími se nezdary. Velkou část svého pracovního času stojí po boku svých klientů a jako parťák s nimi tvoří jejich novou a smysluplnou budoucnost.

V EMĚ je také lektorkou seberozvojových a tvůrčích dílen pro děti a dospělé. Již 6. rokem vede jedinečný kurz Splašené nůžky, který proměňuje obyčejnou krejčovskou dílnu v podpůrnou skupinu, kde dívky ve věku 8 – 15 let nacházejí bezpečný a otevřený prostor pro tvorbu a zároveň sdílení a objevují svoje hranice i sebevědomí.

Kateřina Hefny

ředitelka vzdělávacího studia, angragog, systemický kouč, tvůrce firemních programů na míru

Katka je profesionálem v oblasti marketingu a správy sociálních sítí. Svoje zkušenosti z vlastního podnikání (zavařeniny z ovoce a zeleniny pod značkou “Od Katky”) předává v EMĚ v podobě péče o FB komunikaci, pro zákazníky připravuje newsletter a komunikuje s veřejností. EMA se jí líbí pro otevřenost a hodnoty, které podporují Katčin talent propojovat lidi a myšlenky a šířit kolem sebe laskavou energii spolupráce.
Kateřina Vogel

FB a komunikace s klienty

Vláďa autor ilustrací s fantasy tématikou z nichž některé vycházejí i knižně. Ve svých kurzech kreslení a malování učí, jak osvobodit umělce v sobě a navždy se zbavit strachu z prázdného papíru. Spolupracuje s EMOU pro její podporující prostředí, které mu umožňuje předávat smysl pro vidění krásy světa v křivkách a barvách. V Srbsku vystudoval grafický design, kterému se pak věnoval v reklamních agenturách, i jako freelancer. Díky svému pedagogickému talentu rozvíjí umělecký potenciál a kreativitu s ladností padajícího peříčka.
Vladimír Privulovič

grafik a ilustrátor, lektor výtvarných kurzů v EMĚ

Jitčiným hlavním úkolem je zajistit, aby se děti v lekcích angličtiny naučily co nejvíce a zároveň je to bavilo. Je partnerem pro lektory angličtiny v EMĚ, společně s nimi pečuje o to, aby obsah kurzů angličtina pro děti byl moderní, zábavný a naučný. A to nejen z pohledu angličtiny jako jazyka, ale i jako nástroje, který v dnešním světě spojuje lidi z různých kultur a prostředí. Je certifikovanou TELF (učitelství angličtiny jako druhého jazyka) učitelkou a má zkušenosti s výukou v Číně, Vietnamu a na Srí Lance. Jitka je zároveň brandingová konzultantka a designérka a EMĚ pomáhá komunikovat její poslání. Je zkušenou cestovatelkou – vystudovala grafický design na vysoké škole v Anglii, pracovala jako grafická designérka v New Yorku, učitelka v Číně, dobrovolničila v Asii a nakoukla i ke koalám do Austrálie.

Jitka Hrůzová

kvalitářka kurzů Angličtina pro děti

Nepropásněte další články EMA Poděbrady

Zanechte nám na sebe kontakt a vždy, když pro vás připravíme něco nového, budete o tom vědět.

dětí

Firem

sezón

dospělých

Napište nám

Adresa:
EMA Poděbrady, z.s.
Lidická 12
290 01 Poděbrady

Telefon: 723 442 345

E-mail: info@emapodebrady.cz

Číslo účtu: 115-2126650227/0100