Vzdělávací ateliér

Jediné vzdělání, které zůstane, je zážitek a zkušenost.

Celý tým EMAProč to děláme
EMA se dívá do budoucnosti
  • a vidí svět, kde naše současné děti mluví a pracují anglicky tak přirozeně jako česky a řeší s přehledem situace, o kterých se nám dnes ani nezdá. Mají totiž ve výbavě základní schopnosti superhrdinů = znalost sebe sama, důvěru v sebe i druhé a schopnost tvořit realitu…
  • a vidí svět, kde rodiče žijí a pracují v souladu se sebou samými a tvoří vztahy založené na důvěře a vzájemném respektu. Umí pracovat se svými emocemi a díky pomalejšímu způsobu života odolávají tlaku moderní doby…
  • a vidí svět firem založených na hodnotách jako je důvěra a respekt. Vidí majitele firem a živností, kteří si uvědomují, že člověk je hlavně tvor sociální a jeho chování a úspěch závisí na tom, jaké má vztahy s okolím a jak se prožívá. Z toho důvodu poskytuje sebepoznání jako základ firemní kultury.

EMA si přeje, aby až naše děti vyrostou, byl takový svět samozřejmostí…

 

EMA tvoří zážitky a zkušenosti
  • ve vzdělávacích  programech pro děti v angličtině
  • uvnitř tvořivých dílen a arteterapeutických skupin, které poskytují možnost sebepoznání a odpočinku od všedních starostí 
  • na osobním koučování s arteterapií pro moudré lidi ve vedení firem nebo majitele živností, kteří chtějí aktivně tvořit svůj život 
EMA pořádá
  • Kurzy angličtiny pro děti
  • Sebepoznávací akademii Malujeme pro duši
  • Výtvarné a řemeslné kurzy
  • Meditační a odpočinková setkání

Co je pro nás opravdu důležité

h

Zpětná vazba místo hodnocení

“Místo hodnocení a nálepkování na dobré a špatné věci, vlastnosti nebo výtvory tvoříme prostředí důvěry, kde je bezpečné vyslovit svou upřímnou zpětnou vazbu. To vede k pochopení sebe i druhých a zvyšuje sebedůvěru ve vztazích.”

Spolupráce

“V prostředí, které poskytuje dostatek prostoru pro vyjádření sebe sama a podporuje jedinečné schopnosti každého z nás je spolupráce nejvyšší možnou kvalitou vztahu. Vytváříme prostor pro zkušenost, že společná práce má lepší výsledky než boj a porovnávání se.”
w

Lidskost a pokora

“Ani ten nejlepší záměr nemusí mít vždy jen ten nejlepší dopad. A to je také zkušenost. Skrze pokoru a uvědomění si své vlastní odpovědnosti na výsledku vnímáme lidskost jako nejvyšší možnou kvalitu života.”

Jak vidi EMU lektoři:

V EMĚ je prostor plně projevit svůj osobní potenciál. EMA má podporující prostředí, kde jsou všichni individuálně povzbuzováni k rozvoji a lektoři mají stálou podporu. V EMĚ se učíte jaké jsou Vaše vlastní možnosti růstu.Máte možnost se projevit a objevovat svoje vlastní možnosti, jak být lepší učitel.
w
“Komunikace s EMOu je bezvadná, pokud něco potřebuji jako jednotlivec, cítím naprostou svobodu o tom mluvit a nalézt společně řešení. EMA vytváří inkluzivní prostředí. V EMĚ potkáte lidi “otevřené mysli”, komukoliv z týmu můžete cokoliv říct. Není problém vyjádřit svůj názor nahlas. EMA má silnou přátelskou kulturu a komunikace je zde velmi otevřená.”

Kdo jsme

Náš tým

Michael je spolehlivý parťák EMY, zejména pro děti, které mají rády zajímavá témata ze světa a života kolem nás. Mike jim pomáhá tříbit si svoje názory a podporuje je v diskutování o nich. Samozřejmě v angličtině. Jak sám říká, učení angličtiny v EMĚ pro něj představuje úžasnou příležitost, jak se zbavit zastaralých vyučovacích metod a nahradit je mnohem pokročilejší pedagogikou.

Mike má dlouholeté zkušenosti a ví, že každý student se učí jinak a tak tvoří takové podmínky k učení, aby si každý našel tu svoji jedinečnou cestu. Vystudoval politické vědy, anglickou literaturu a pedagogiku a jako certifikovaný TEFL lektor učí angličtinu už 20 let. V minulosti působil i na Karlově univerzitě a Vysoké škole politických a společenských věd v Kutné Hoře.

Michael Smith

lektor kurzů Angličtina pro děti, rodilý mluvčí z USA

Kačka už několik let pracuje s dětmi a puberťáky. Svoji perfektní angličtinu pilovala od dětství v amerických kempech a pak plynule začala sama pracovat jako praktikant na anglických táborech. Postupně se stala vedoucí zodpovědnou za celý program. Později působila jako lektor zážitkových prevenčních programů na základních školách a díky programu Erasmus+ má zkušenosti i s prací s mládeží ze zahraničí.

Prostor pro seberealizaci v EMĚ pro ni znamená svobodu v tématech a otevřenost netradičním způsobům výuky. Vzájemný respekt, který se zde tvoří, otevírá dveře kreativitě a poznávání, které nezůstává jen na povrchu. Společně se svými studenty hledá cesty, jak se naučit angličtinu skrze věci, které je baví a zajímají a stavět tak základy jejich budoucího úspěchu, ať se ocitnou kdekoliv na světě.

Kateřina Čáslavová

lektorka kurzů Angličtina pro děti

Vláďa autor ilustrací s fantasy tématikou z nichž některé vycházejí i knižně. Ve svých kurzech kreslení a malování učí, jak osvobodit umělce v sobě a navždy se zbavit strachu z prázdného papíru. Spolupracuje s EMOU pro její podporující prostředí, které mu umožňuje předávat smysl pro vidění krásy světa v křivkách a barvách. V Srbsku vystudoval grafický design, kterému se pak věnoval v reklamních agenturách, i jako freelancer. Díky svému pedagogickému talentu rozvíjí umělecký potenciál a kreativitu s ladností padajícího peříčka.
Vladimír Privulovič

grafik a ilustrátor, lektor výtvarných kurzů v EMĚ

Katka je ředitelkou EMY, neziskové organizace, jejíž hlavní činností je zvyšování úrovně vzdělávání, osobní rozvoj a začleňování do komunitního života. EMA sídlí v Poděbradech od roku 2015.  Založení EMY pro ni bylo zásadním rozhodnutím. Nedospěla k němu ale ze dne na den, byl to přirozený důsledek jejího dlouholetého hledání.  

Po studiu Andragogiky jí bylo jasné, že budoucnost nás všech je plná změn a nikdy nekončícího učení. EMA je prostor, kde se vzdělávají děti i dospělí bez učebnic, propojováním zážitků a zkušeností s novými informacemi. Tento způsob učení je v České republice stále považován za netradiční, ačkoliv nositelem těchto myšlenek byl český rodák J. A. Komenský. 

Katka pracovala v korporacích (Colgate-Palmolive, Choice Hotels), hledala talenty pro mezinárodní firmy a pak se po ročním výcviku v roce 2005 stala systemickým koučem. Od té doby pomáhá nacházet rovnováhu a spokojenost v životě svých klientů. V EMĚ je i lektorkou a celý projekt vychází z propojení Katčiných dvou vášní – umělecké tvorby a osobnostního rozvoje. 

Vytvořila sebepoznávací akademii Malujeme pro duši a jedinečný kurz Splašené nůžky. Jejím největším darem je vytvářet prostředí důvěry, kde se děti i dospělí mohou cítit bezpečně a společně růst. 

Kateřina Hefny

ředitelka vzdělávacího studia EMA, andragog, systemický kouč

Jordanna je zakládající lektorka EMY a tvůrkyně dekorací v interiéru. V EMĚ působí již 5. rokem a její kurzy jsou jedinečné v tom, že propojují přirozenou touhu dětí tvořit a komunikovat, což se děje v její rodné angličtině.

Jordanna věří, že kreativita má zásadní vliv na vývoj dítěte. Podporuje děti ve vyjadřování sebe sama prostřednictvím umění a učí je překonat strach z objevování nového. To jim v budoucnu bude velice užitečné.

Má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi a je certifikovanou TEFL lektorkou. Ve svých hodinách předává to nejlepší ze sebe = umělecké srdce a precizní přípravu lekcí, ve kterých zohledňuje jedinečné schopnosti dětí a každému nabízí indiviuální přístup.

Jordanna Rosenbrock

výtvarnice a lektorka Arts & English, rodilá mluvčí z Austrálie

Jitčiným hlavním úkolem je zajistit, aby se děti v lekcích angličtiny naučily co nejvíce a zároveň je to bavilo. Je partnerem pro lektory angličtiny v EMĚ, společně s nimi pečuje o to, aby obsah kurzů angličtina pro děti byl moderní, zábavný a naučný. A to nejen z pohledu angličtiny jako jazyka, ale i jako nástroje, který v dnešním světě spojuje lidi z různých kultur a prostředí. Je certifikovanou TELF (učitelství angličtiny jako druhého jazyka) učitelkou a má zkušenosti s výukou v Číně, Vietnamu a na Srí Lance. Jitka je zároveň brandingová konzultantka a designérka a EMĚ pomáhá komunikovat její poslání. Je zkušenou cestovatelkou – vystudovala grafický design na vysoké škole v Anglii, pracovala jako grafická designérka v New Yorku, učitelka v Číně, dobrovolničila v Asii a nakoukla i ke koalám do Austrálie.

Jitka Hrůzová

kvalitářka kurzů Angličtina pro děti

dětí

Firem

sezóna

dospělých

Napište nám

Adresa:
EMA Poděbrady, z.s.
Lidická 12
290 01 Poděbrady

Telefon: 723 442 345

E-mail: info@emapodebrady.cz

Číslo účtu: 115-2126650227/0100