Domů » Kdo je EMA?

Vzdělávací studio EMA

Naším posláním je podporovat v lidech sebevědomí a probouzet v nich schopnost tvořit realitu.

 

Jsme vzdělávací studio pro jednotlivce a firmy.

 

Měníme životy na příběhy s dobrým koncem.

 

Co nabízíme/co děláme

Kurzy a programy, které dávají smysl a zanechají opravdovou stopu.

Rodilí mluvčí u nás učí angličtinu děti i dospělé tak, aby ji dokázali vnímat ve všech polohách a získali větší jistotu při rozhovoru.

Výtvarníci posilují kreativitu, jednu z nejdůležitějších kompetencí dneška i zítřka. Organizujeme výtvarné a rukodělné kurzy, recyklujeme látky i odpadní materiály jako třeba karton.

Průvodci pomáhají měnit životy lidí a firem na příběhy s dobrým koncem. Využíváme nástroje jako je koučování, arteterapie, doprovázené poutě, poradní kruhy. Připravujeme poznávací a rozvojové programy na míru, pro objevení nové vize, napojení na svoji sílu nebo zlepšení komunikace a vztahů mezi kolegy…

O co nám tím jde/proč to děláme

Člověk schopný domluvit se anglicky snadněji najde uplatnění v životě, má více možností se dál vzdělávat.

Kreativní člověk vidí příležitosti tam, kde je ostatní nevidí. Pokud žádné nejsou, vytvoří si je.

Člověk vědomý si sám sebe, je spokojený a šťastný.

Firma, která podniká na základě hodnot, dělá svět lepším místem.

Přejeme si mít více takových lidí a firem kolem sebe.

Respekt

Stavíme na oboustranném respektu. Nehodnotíme a dětské výtvory neopravujeme do dokonalé podoby.

Spokojenost

Emoce Myšlení Aktivita jsou tři oblasti, které tvoří spokojenost v životě.

Podpoříme vás, abyste znovu našli, co vás baví a dělá vám radost.

S čím nám můžete pomoci vy?

Nejvíc nám pomůžete, když se budete zajímat o sebe a lidi kolem vás a povíte jim, co děláme. Třeba zrovna vy je inspirujete a dodáte jim odvahu udělat první krok a náš lidský svět bude zase o něco lidštější.

Naše kultura – jak fungujeme

Jsme svobodná a zodpovědná firma, náš tým funguje na základě dobrovolnosti. Ten, kdo pracuje pro EMU, to dělá, protože se sám rozhodl a přináší to užitek jemu i zákazníkům.

Jsme členy Slušných firem, které mění koncept podnikání u nás. Podstatou naší práce je sloužit lidem a neškodit u toho.

Nemáme žádná pevně stanovená pravidla ani hierarchii. Naše hranice jsou respekt a úcta při komunikaci, touha živit se tím, co nás baví, pracovat kolik jsme ochotní a mít za to slušně zaplaceno. Vítáme vřelé neformální vztahy.

Vaše EMA

 

Bc. Kateřina Hefny – průvodce, tvůrce myšlenky EMA 

Pomáhám měnit životy na příběhy s dobrým koncem. Připravuji poznávací a rozvojové programy na míru. Dřív jsem bývala personalistka, lovec hlav i manažerka, momentálně stále jsem máma 3 dětí a navždy budu. Založila jsem EMU-  vzdělávací studio jako uskutečnitelný příklad svobodného a zodpovědného podnikání

Více než 20 let se zdokonaluji ve schopnosti naslouchat a slyšet odpovědi, které si nosíme všichni v sobě. Nečekejte ode mě sadu zaručených rad ani balíček moudrosti. Umím se jen dobře zeptat.

 

 

 

Jordanna Rosenbrock- výtvarnice Arts & English, rodilá mluvčí 

 Jordanna Rosenbrock PhotoJordanna is an Australian citizen residing in Poděbrady, She believes creativity is fundamental in a child’s development. When children are encouraged to express themselves and take risks in creating art, they develop a sense of innovation that will be useful for their future. Art should be fun! It’s about getting dirty, making mistakes, finding solutions, working together to encourage and nurture each others unique creative ability.

Jordanna je australanka, která žije v Poděbradech. Věří, že kreativita je zásadní pro vývoj dítěte. Když jsou děti vyzývány, aby sami sebe vyjádřily a riskovaly v umění, rozvíjejí tak svůj smysl pro inovaci, která jim v budoucnu bude velice užitečná. Umění musí být hlavně zábava!

Nechme děti umazat se, dělat chyby, hledat řešení a pracovat spolu, aby se vzájemně podpořiliy a rozvíjely ve svých jedinečných schopnostech tvořit.

 

 

Leigh Newton – lektor angličtiny, rodilý mluvčí VBIMG_7355

Děti ho milují. Rodiče obdivují. Všichni se baví. Děti, rodiče i Leigh. Miluje práci s dětmi. Jeho lekce, to je
gejzír vtipu, povedených žertíků a energetická bomba, po které neztloustnete. Leigh se učil, jak být novinářem, ale jednoho dne se správně rozhodl, že jeho komediální talent by se na papíře tak nevyjímal a šel do terénu. A už se nevrátil. Učitel, kterého si přeje každé dítě.

 

Michael Smith – lektor angličtiny, rodilý mluvčí USA

FB_IMG_1441023721821Hi! I’m Mike. I’ve been teaching English as a Second Language for over 15 years now. Working with EMA offers an amazing opportunity to discard the antiquated teaching methods of the past and embrace a more contemporary, advanced pedagogy. Every students learns differently and so the point in teaching is not to simply throw out facts and hope, but rather to create the impetus to learn and provide the conditions under which each can learn best.

Ahoj! Jsem Mike. Angličtinu jako druhý jazyk už učím více než 15 let. Spolupráce s EMOU pro mne představuje úžasnou příležitost zbavit se zastaralých vyučovacích metod a nahradit je mnohem současnější, pokročilejší pedagogikou. Každý student se učí jinak a já nechci jen házet fakta a doufat, já chci vytvářet podmínky a impulsy k učení, aby si každý našel tu svoji jedinečnou cestu.

 

 

Richard Foster, lektor angličtiny, rodilý mluvčí USA

 

 

 

 

 

 

Vladimír Privulovič – výtvarník 

Vláďa je grafický designer a ilustrátor původem ze Srbska. Naučí Vás, jak kreslit a malovat s chutí a nadšením. Díky jeho přístupu se dospělí osvobodí od nejistoty a mladší tvoří, to co je baví a motivuje pro další tvorbu.

K dětem má extra přístup. Představují pro něj krásné čisté duše, ke kterým cítí zodpovědnost k rozvíjení jejich talentu skrz hru a zábavu. Jeho práci najdete na: https://www.behance.net/Vladimirious

Toto je původní text od Vládi – jen potvrzuje jeho super češtinu! 

 

jana stekla

 

Jana Steklá – koordinátorka, alternující lektorka

Jana je sebe-vědomá žena, která propadla kouzlu barev, hudby a tance a život v jejím podání to je improvizace a soustředěné tvoření. Pokud jste ještě neviděli, jak Jana maluje Vašim dětem líčka a mění je tak na draky, víly, hady nebo i princezny, nevadí.

Zavede je až do samého nitra země Fantazie a žravá nicota už nikdy nebude mít šanci.

Jak sama říká, přizpůsobí se jakémukoliv dítěti. EMA je pro ni místem, kde si plní svůj dávný sen o práci s dětmi.