Domů » Angličtina

Přihlášky a podmínky vzdělávání

Aktuálně je možné se již přihlašovat do kurzů na školní rok 2018/2019, s přihláškou neváhejte, rychle se plní a v září zbývají jen poslední místa !!!

 

V EMĚ dbáme na respekt a slušnost jako základní hodnoty a naším cílem je zvyšování kvality vzdělávání v tomto duchu a regionu a rozvíjení dětí i dospělých v dovednostech, které jsou pro život opravdu potřeba. Tím myslíme zejména angličtinu, tvořivost a rukodělné činnosti, osobní rozvoj pro poznání sebe sama.

Vzdělání je společným zájmem těchto tří stran – je to EMA jako organizátor vzdělání, je to lektor jako poskytovatel vzdělání a jsou to rodiče jako sponzor vzdělání.

EMA organizuje kurzy vždy na celý školní rok. Zajistí se tím kontinuita vzdělání a zároveň i lektoři, kteří s námi spolupracují mají jistotu stabilního příjmu. Například kurzy angličtiny jsou vedené rodilými mluvčími a těch v našem regionu není mnoho. Jejich kapacita je tak velmi omezená, proto si vážíme toho, že věnují svůj čas našim dětem a rozvíjejí je v angličtině, kterou pro svůj budoucí život nutně potřebují.

Semináře a workshopy, které pořádáme ve spolupráci s třetími stranami se řídí podle instrukcí, které se k dannému semináři nebo workshopu vztahují a jsou k dispozici na webu u příslušného semináře/workshopu samostatně.

Nadstandardní podmínky studia EMA:

– po předchozím objednání nabízíme možnost bezplatné ukázkové lekce v jakémkoliv ročním kurzu v průběhu celého školního roku, dle vašich časových možností

roční kurzovné má systém náhrad – když jste nemocní nebo se nemůžete zúčastnit výuky z jakéhokoliv důvodu, jednoduše se po přihlášení do online systému – rozvrhu – odhlásíte z příslušné lekce a tím vám vznikne náhrada – lekce vám tak nepropadne, platnost náhrad je do konce příslušného školního roku

– náhradní lekce můžete vybírat v jakémkoliv jiném ročním kurzu, který pořádá EMA Poděbrady, z.s., podle vašich časových možností, jednoduše se přihlásíte v rozvrhu na den a čas, kdy chcete na náhradu jít a dáte „uplatnit náhradu“

– náhradní lekce můžete využít i mezi sourozenci, pokud jsou oba přihlášení do jakéhokoliv ročního kurzu, který pořádá EMA Poděbrady, z.s., v tom případě nám pouze dejte dopředu vědět sms nebo emailem

– na roční kurzovné se v období červen až srpen vztahuje akční nabídka a kurzovné bývá až o 20% výhodnější než v období září – říjen

sourozenci mají parťáckou cenu, která je až o 20% výhodnější než normální cena

– pokud najdete kamaráda, který ještě není klientem EMY a nastoupíte oba ve stejný školní rok na jakýkoliv roční kurz (nemusíte být oba ve stejném kurzu), máte tak oba nárok na parťáckou cenu, která je až o 20% výhodnější než normální cena

– lektoři jsou pod supervizí a věnují se rozvíjení svého potenciálu v rámci poradních kruhů, které se konají jednou měsíčně a v průběhu celého školního roku mají možnost osobních konzultací pro svůj osobní růst a následně kvalitnější práci ve výuce a práci s dětmi

– roční kurzy angličtiny v EMĚ jsou rozdělené do skupin podle úrovně, více zde.

 

Ceník pro školní rok 2018/2019

Roční kurzovné dětské kurzy:

Normálka – 6.320 Kč:

 – platí pro nové klienty

–  platí pro stálé klienty po zvýhodněném období, tj. od 1. 9. 2018

Parťácká cena – 5.600 Kč:

– platí pro 2 nové klienty, kteří nastoupí na kurz do EMY ve stejném školním roce a jsou to kamarádi

– platí pro stálé klienty, kteří rezervují kurz po 31.8.2018 a přivedou do EMY nového zákazníka – kamaráda

– platí pro sourozence nebo 2 členy rodiny v různých ročních kurzech

– řekněte si o tuto cenu po přihlášení na telefonu: 723 442 345 u Katky

– platí pro všechny v období červen – srpen do 31.8.2018 – prázdninové zvýhodnění pro včasné přihlášky

Roční kurzovné ostatní, semináře a workshopy:

– řídí se cenami v rezervačním systmému


Jak se přihlásit do kurzu?

Pokud jste noví, vytvořte si nejdříve registraci a pak se můžete přihlásit pod svým uživatelským jménem.

Pro přihlášení na jakoukouliv aktivitu v online systému musíte mít registraci. Zaregistrujte se platnými kontaktními údaji. Po registraci se přihlaste do systému.

Pokud jste již registrovaní, přihlaste se pod svým jménem a heslem.

Přihlášení na kurz probíhá přes kalendář akcí. Pokud se chcete přihlásit na roční kurzy, které začínají v září, přejdětev rozvrhu na první termín kurzu, a přihlaste se na něj dle pokynů systému.

Pokud máte zájem o parťáckou cenu, přihlaste se oba parťáci do zvolených kurzů a pak nám zašlete sms se jmény účastníků a my Vám cenu upravíme.

PLATBA za kurz nebo seminář je identifikována variabilním symbolem, který Vám přidělí systém, pokud stisknete tlačítko zaplatit kurz. Platební údaje Vám přijdou do emailu. Když se stane, že VS nemáte, zadejte jméno účastníka aktivity.

Pokud potřebujete i tak poradit s přihláškou, zavolejte na 723 442 345.

Přejít na rozvrh a přihlásit se

 

STORNO PODMÍNKY letního příměstského tábora, ročních kurzů a workshopů:

Storno podmínky jsou nemilé pro obě strany. Storno poplatky jsou tu proto, že už jsme za vás museli zaplatit zálohy třetí straně, nebo se nám vaše místo nepodaří obsadit. Při stornování nemusíte udávat důvod. Výjimkou je zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba potvrzení lékaře.

Dojde-li ke zrušení registrace na letní příměstský tábor 90-30 dní před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny tábora. Dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor 29-11 dnů před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny tábora.

Dojde-li ke zrušení registrace na příměstský tábor 10-1 den před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora, stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec. V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.

V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením. Zrušení registrace na příměstský tábor lze provést pouze písemně anebo prostřednictvím emailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci, na e-mailovou adresu EMA Poděbrady: info@emapodebrady.cz

V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.

Nemoc a absence ze strany lektora:

EMA si vyhrazuje právo na změnu lektora v průběhu školního roku, pokud je lektor nemocný nebo není schopen z jiných závažných důvodů vykonávat svoji práci. Každý lektor má v rámci celého školního roku nárok na 3 dny absence, za které nevzniká nárok na náhradu. Za případnou delší nemoc a absenci nad limit se v případě, že se nepodaří sehnat včas náhradního lektora, uplatní náhradní lekce následovně:

4.-5. zmeškaná lekce ze strany lektora – budou nahrazené v posledních týdnech června.

6.-7. zmeškaná lekce ze strany lektora – účastníkovi kurzu bude připsaná náhrada, kterou si může vybrat v jakémkoliv jiném ročním kurzu, který pořádá EMA.

Děkujeme, že děláte spolu s námi svět lepší, tím, že rozvíjíte sebe nebo svoje děti.

Vaše EMA

Přejít na rozvrh a přihlásit se